Privacy Statement

 

Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

AutoScout24 verwerkt de door u via www.autoscout24.nl geregistreerde persoonsgegevens. Een gebruiker mag zich slechts één keer registreren op de Website. AutoScout24 tracht tegen te gaan dat frauduleuze advertenties geplaatst worden. AutoScout24 vraagt daarom om uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer en zal deze gegevens, indien zij dat nodig acht, ook controleren op juistheid. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Uw gegevens kunnen wel verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van AutoScout24 waarvan u gebruik wenst te maken of indien AutoScout24 hiertoe wettelijk verplicht is.

AutoScout24 kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van AutoScout24 of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts door AutoScout24 worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden na anonimisatie ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw geanonimiseerde persoonsgegevens zijn na anonimisering niet meer tot u herleidbaar.

Beveiliging gegevens

AutoScout24 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoons- en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Tevens gebruikt AutoScout24 veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Wijzigen of verwijderen gegevens

U kunt de door u geregistreerde gegevens snel en makkelijk wijzigen door in te loggen op uw eigen account. Indien wenselijk kunt u uw advertentie verwijderen. Deze is dan binnen 6 werkdagen geheel van de server verwijderd. Indien wenselijk kunt u uw registratie ook geheel ongedaan maken door in uw account op "Account verwijderen" te klikken. Hierdoor worden alle door u geregistreerde gegevens en uw advertenties verwijderd. Uitschrijving heeft tot gevolg dat u van sommige van onze diensten geen gebruik meer kunt maken.

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om de gegevens in te zien die AutoScout24 over u heeft vastgelegd. Ook kunt u vervolgens verzoeken doen tot het aanbrengen van veranderingen, zoals wijzigingen, verbeteringen of aanvullingen, in de gegevens die u hebt ingezien. Verder kunt u AutoScout24 verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar: (info@autoscout24.nl). AutoScout24 zal binnen vier weken na dagtekening op uw verzoek reageren.

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken verzoeken wij u uw klacht naar ons te sturen. Wij zullen daar dan naar kijken en er binnen vier weken op reageren. Op het moment dat u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Spam en misbruik persoonsgegevens

Het is derden niet toegestaan om de door AutoScout24 verzamelde en/of verwerkte gegevens te verzamelen. Het is derden daarnaast uitdrukkelijk verboden om met de door AutoScout24 verzamelde en/of verwerkte gegevens mailings (spam) gericht aan de e-mailadressen van adverteerders en gebruikers van www.autoscout24.nl te versturen. Bij overtreding van voornoemde verboden verbeurt de derde een direct opeisbare boete van € 1.000,- (Duizend Euro) per gebeurtenis per persoon. AutoScout24 zal bij overtreding van voornoemde verboden juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke partijen.

Melding gegevensverwerking

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 20 te Den Haag, onder nummer m1162035.

Cookies

Om uw bezoek aan www.autoscout24.nl nog gemakkelijker te maken, wordt gebruik gemaakt van cookies, java scripts en web beacons. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en opgeslagen op uw pc. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar bewaart informatie over uw bezoek aan onze website. De cookies worden nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt.

Meer informatie over cookies vindt u hier.

Wijzigingen

AutoScout24 behoudt zich het recht voor deze privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u daarom aan om onze privacy statement regelmatig te raadplegen.

Vragen

Vragen over ons privacy beleid? Neem gerust contact met ons op:

AutoScout24 Nederland B.V.
t.a.v.: de directie
Postbus 233 
4130 EE Vianen
info@autoscout24.nl
BTW nummer: 8087.43.302.B.01
KvK nummer: 34132428

Wij helpen u graag

U kunt ons van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 bereiken op telefoonnummer: 0347-350 777.