Disclaimer

 

Onze gegevens

AutoScout24 Belgium N.V.
Internationalelaan 55
Riverside Business Park, building G
1070 Brussel - België
Ondernemingsnummer 0465.301.773

Aansprakelijkheid voor inlichtingen op de site van AutoScout24.

AutoScout24 biedt een reeks diensten en produkten aan van adverteerders zoals verzekeraars, autohandelaars enz. Autoscout24 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte voertuigen, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.

AutoScout24 kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop, de toepassing van garanties of de kwaliteit van de voertuigen die te koop worden aangeboden op de site van AutoScout24 of MotoScout24.  

Veiligheid - Betrouwbaarheid

De gebruikers (en in het bijzonder de verkopers van voertuigen) worden verzocht om waakzaam te zijn wanneer zij in contact treden met mogelijke kopers, in het bijzonder wanneer de transactie via cheque gebeurt of met buitenlanders of buitenlandse maatschappijen omdat in dit geval de rechtsmiddelen veel ingewikkelder zijn. Verscheidene fraudepraktijken met cheques uitgegeven door Engelse maatschappijen zijn ons trouwens al bekend. Let er op dat u het geld wel degelijk heeft ontvangen alvorens het voertuig en de boorddocumenten te overhandigen aan de koper.

AutoScout24 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor fraudegevallen die zich voordoen na het in contact treden via haar site. Niettemin verzoeken wij u om ons de eventuele verdachte zaken en zeker de duidelijke fraudegevallen zo snel mogelijk mede te delen zodat wij de gebruikers van onze site zo vlug mogelijk kunnen informeren.

Eigendomsrecht van de gepubliceerde informatie op de sites van AutoScout24

De gepubliceerde gegevens op de site van Autoscout24 Belgium zijn het exclusieve eigendom van de maatschappij AutoScout24 Belgium NV. Het systematische vergaren of inwinnen voor commerciele doeleinden van gegevens die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots die informatie verzamelen die opgeslaan zijn in onze gegevensbanken is onwettig.

Bijzondere voorwaarden betreffende de inlassing en de betaling van advertenties

Als consument bent u ervan op de hoogte en stemt u ermee in dat de uitvoering van de u hier voorgestelde dienst onmiddellijk zal starten na uitvoering van uw betaling, en dit conform artikel 80, §4 1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Eens uw betaling uitgevoerd is, beschikt u dus niet meer over het recht te verzaken aan uw aankoop.

U heeft geen enkel recht op terugbetaling indien u uw ingevoerde advertentie verwijderd vóór de vervaldatum van deze advertentie en dit zowel voor de internetadvertenties als voor de advertenties in de tijdschriften van onze partners van de pers.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Als particulier mag u gratis 1 auto- of motozoekertje plaatsen met 15 foto’s. Er worden u geen kosten of commissie op de verkoop gevraagd. Uw zoekertje wordt op de site geplaatst gedurende 60 dagen, na die termijn, wordt het zoekertje automatisch gedeactiveerd. U hebt niettemin de mogelijkheid om het te verlengen telkens met een periode van 30 dagen via uw persoonlijke toegang "Mijn Gebied".

Wij raden u sterk aan om verscheidene foto’s toe te voegen aan uw advertentie, wetende dat zoekertjes met foto’s 4 keer vaker bekeken worden dan de andere.

Vakmensen uit de sector van tweedehandswagens kunnen voordelige voorwaarden krijgen om te kunnen genieten van de professionele diensten van AutoScout24.

Wij controleren elke dag de zoekertjes die op de website ingevoerd worden en wij behouden ons het recht voor om alle zoekertjes die niet voldoen aan de in België geldende wetten of die een persoon benadelen of de volgende regels overtreden te schrappen:

 • Een voertuig mag slechts het voorwerp uitmaken van één zoekertje tegelijk.
 • De persoon die het zoekertje publiceert moet effectief over het aangeboden voertuig beschikken. Het mogen geen voertuigen zijn waarvoor een bestelling loopt of die nog besteld moeten worden.
 • Zoekertjes in de vorm van een vraag zijn niet toegelaten.
 • De gegevens die over het voertuig gegeven worden in het zoekertje moeten overeenstemmen met de werkelijkheid.
 • Het voorgestelde voertuig en de verkoper moeten zich in België bevinden.
 • De opgegeven prijs moet reëel zijn: zoekertjes aan "1 EUR" worden gewist.
 • Voertuigen met de vermelding “verkocht” zijn niet toegelaten op de website.
 • De foto’s moeten overeenkomen met het echte voertuig (geen foto’s uit een catalogus of uit een andere advertentie).
 • De opgegeven verkoopprijs is incl. BTW indien u een professionele verkoper of een firma bent.
 • Adres en inlichtingen om contact op te nemen: telefoonnummers waarvoor de beller extra kosten worden aangerekend, zoals 0900/ en dergelijke, zijn verboden.
 • Aansprakelijkheid: de persoon die het zoekertje plaatst is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die ze aan AutoScout24 overmaakt.
 • AutoScout24 is niet aansprakelijk voor de inhoud van het zoekertje, en is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van het voertuig.

Cim Metriweb

Telkens U een site bezoekt met dit logo, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be.

Bescherming van het privéleven

Uw gegevens, die zich in de databank van AutoScout24 bevinden, kunnen doorgegeven worden aan onze partners voor prospectiedoeleinden (registratienummer 002060754). De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven geeft u het recht deze gegevens te raadplegen en te verbeteren. U kan ook vragen uw gegevens uit de AutoScout24-gegevensbank te verwijderen door te schrijven naar info.belgium@autoscout24.com.

Gebruik van cookies

De site van AutoScout24 maakt gebruik van cookies om bezoekers te identificeren. U kan steeds het registreren van een cookie weigeren door de betreffende optie in uw internet-navigator te selecteren.